Opći uvjeti poslovanja

KUPAC

Kupac proizvoda je svaka fizička ili pravna osoba koja kupuje proizvode PIP Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja, a koji čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između PIP-a d.o.o. i Kupca.

Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.

Ovim općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i PIP d.o.o., a u odnosu na uvjete i način kupnje proizvoda, naplate, uvjete i načine plaćanja/autorizacije, zaštiti podataka i privatnosti, dostavi i isporuci, ograničenja odgovornosti, reklamacije, naknada za ponovno naručivanje, nove korisnike i druga pitanja vezana uz PIP Internet trgovinu.

• Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i PIP-a d.o.o. zaključen je u trenutku uplate Kupca

• Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske. Kupnjom proizvoda putem Internetske trgovine smatra se da je korisnik pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio Opće uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora.
Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi PIP d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost.

• Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje PIP d.o.o. da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Internetska trgovina.

• PIP d.o.o. je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz Internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa PIP d.o.o. bilo kakve odgovornosti
PIP d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internet trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internet trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran PIP d.o.o.. Također, PIP d.o.o. je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internet trgovine.

KUPNJA

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija "moja košarica" i popunjavanjem formulara. Naručene proizvode možete platiti kreditnom/debitnom karticom ili prema ponudi uplatu izvršiti putem Internet bankarstva ili uplatnicom. Vašu kreditnu/debitnu karticu teretimo na dan narudžbe, a naručeni proizvod isporučujemo u najkraćem mogućem roku. Svaka narudžba kreditnom/debitnom karticom podliježe prethodnoj autorizaciji. U slučaju da naručenog artikla nema na skladištu, bit ćete kontaktirani u najkraćem mogućem roku te ćemo u dogovoru s Vama pronaći optimalno rješenje. Vaša trenutna narudžba prikazana je na stranici "Moj korisnički račun". Na toj stranici prikazani su detaljni podaci o artiklu, količini i cijeni. Svi artikli koje ste odlučili kupiti nalaze se na stranici pod imenom "moja košarica".


NAPLATA / AUTORIZACIJA

Naručene proizvode kupac će platiti kreditnom/debitnom karticom, virmanski ili uplatnicom, prema ponudi. Naplata se vrši u službenoj hrvatskoj valuti (hrvatska kuna). Ako ne raspolažete kreditnom/debitnom karticom tada možete platiti općom uplatnicom ili Internet bankarstvom prije isporuke. Isporuku vršimo po primitku uplate. Ukoliko trebate R1 račun potrebno je upisati vaš OIB, te naziv tvrtke ili obrta u formular. Internet plaćanje moguće je izvršiti putem sljedećih kreditnih/debitnih kartica.
Cijene su izražene u kunama. Porez na dodanu vrijednost je uračunat u cijenu. Ponuda vrijedi do isteka zaliha. Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške.ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Regulativom EU od 15. 2. 2016. diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti na linku


PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno čl. 10 ZZP, Internet trgovina medopip.hr (PIP d.o.o.) vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail: [email protected]
Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku (maksimalno 15 dana)


ZAŠTITA PODATAKA I PRIVATNOST

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.). Davanje osobnih podataka za pristup PIP d.o.o. Internet trgovini, smatra se Vašom suglasnošću za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu vašeg registriranja kao kupca/korisnika PIP d.o.o. Internet trgovine.

PIP d.o.o. se obvezuju da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe.

PIP d.o.o. neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke kupca trećoj osobi.


SIGURNOST PODATAKA

PIP d.o.o. Internet trgovina se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca, na način da prikuplja samo potrebne, osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, te da informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici PIP d.o.o. Internet trgovine i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan o promjeni obavijestiti PIP d.o.o. U slučaju promjene o kojoj nije obaviješten, PIP d.o.o. ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe odnosno isporuke proizvoda.

Plaćanje kreditnim karticama obavlja se putem našeg partnera T-Com-a i njihovog PayWay sustava koji osigurava sigurno i zaštićeno provođenje internetskih transakcija kreditnim/debitnim karticama. PIP d.o.o. Internet trgovina ne pohranjuje, niti uopće dobiva podatke o konkretnim brojevima Vaših kreditnih kartica, datumu valjanosti, i/ili sigurnosnom kodu iste.

Trajno se pohranjuju isključivo podaci neophodni za izdavanje računa, komunikaciju prema kupcima, te dostavu robe. T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).DOSTAVA / ISPORUKA

Iznos poštarine ovisi o masi i volumenu pošiljke, te poštanskom broju mjesta u koje se pošiljka dostavlja. Poštarina se ne obračunava na one artikle kod kojih je to posebno naznačeno, a ako je takav artikl dio naručene robe poštarina će se obračunati samo za ostalu naručenu robu, odnosno, samo za robu na koju se poštarina obračunava.

Sve zaprimljene narudžbe bit će otpremljene u najkraćem mogućem roku. Dostava na cijelom području Republike Hrvatske (osim otoka) u pravilu traje 48 do 72 sata (ne računajući pri tome dan same narudžbe, neradne dane i praznike). Ukoliko roba nije raspoloživa, PIP d.o.o. će Kupca obavijestiti elektroničkom poštom ili na drugi odgovarajući način o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu.

Kupac može i osobno preuzeti robu na skladištu PIP-a d.o.o. na adresi Karlovačka 8d, 10451 Pisarovina u terminu od 07:30 do 15:00 sati, od ponedjeljka do petka.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja na robi i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu i dostavio, odnosno, odbiti preuzeti robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Ukoliko Kupac nakon 7 radnih dana od dana predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od PIP-a d.o.o., odnosno od poštanske ili kurirske službe, dužan je obavijestiti PIP d.o.o. kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Neposredno prije same dostave, kurirska služba će kontaktirati kupca i dogovoriti odgovarajući termin dostave. Ukoliko Kupac ili ovlašteni preuzimatelj prilikom same dostave ne bude prisutan na adresi dostave koja je određena u narudžbi, roba će se privremeno zadržati u poštanskom uredu ili kod lokalne/regionalne jedinice kurirske službe, a o čemu Kupcu treba biti ostavljena obavijest s točnim podacima. Ukoliko Kupac ne preuzme pošiljku kod naznačenog poštanskog ureda ili naznačene kurirske službe u roku od 5 radnih dana od dana ostavljanja obavijesti, pošiljka se vraća PIP-u d.o.o. i PIP d.o.o. je dužan vratiti uplaćeni iznos umanjen za troškove dostave i povrata robe ili ponovno poslati robu o trošku Kupca. Ukoliko Kupac, koji nije zaprimio robu, ponovno naruči robu, PIP d.o.o. zadržava pravo odbijanja daljnjeg pružanja usluge takvom Kupcu.


OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

Obveza je i odgovornost kupca uputiti se na ove Opće uvjete kad god pristupa PIP d.o.o. Internet trgovini.

PIP d.o.o. Internet trgovina može sadržavati informacije trećih strana (blog) i linkove na druge site-ove na Internetu nad kojima PIP d.o.o. nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način gdje god je to provedivo. PIP d.o.o. ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti i/ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije. Blog je osobni stav autora i ne odražava nužno i stav PIP d.o.o.Internet trgovine.


REKLAMACIJE

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno, odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Korisnik ima pravo u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na zamjenu kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni ili su dostavljeni proizvodi koji nisu naručeni. PIP d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, kupcu vratiti sredstva na račun ili zamijeniti proizvod s novim u roku osam (8) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na skladište. U slučaju da zamjenskog proizvoda nema na skladištu, moguć je samo povrat sredstava. Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu:

PIP d.o.o.
Karlovačka 8d
10451 Pisarovina

U slučaju opravdane reklamacije, PIP d.o.o. snosi troškove povrata. Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) sa svom pratećom dokumentacijom.


OTKAZIVANJE UGOVORA

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem. To može učiniti online ili slanjem poštom koristeći obrazac propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljnu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora.

Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po Osjeku IV, članak 72 koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu.

• svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana,
• u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji , rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed

• ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavaka 1.ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe

Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora. Isključenje prava na otkaz ugovora Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru: o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani prekid ugovora,

• prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
• prodaji audio ili videozapisa, te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
• prodaji knjiga i drugih publikacija.

NAKNADA ZA PONOVNO NARUČIVANJE

Ako zaprimimo Vaš povrat robe i zaključimo da je trošak ponovne narudžbe opravdan, kontaktirati ćemo Vas putem elektroničke pošte i/ili telefona prije nego napravimo bilo što i ponudimo zamjenu. Ukoliko je povrat vraćene robe neopravdan (ne sviđa Vam se, pogreška u narudžbi), bit ćemo primorani naplatiti troškove ponovnog slanja. Napominjemo da vraćena roba mora biti originalno zapakirana.


NOVI KORISNIK

Kako biste postali naš kupac potrebno je obaviti prijavu kao novi korisnik ili odabrati opciju kupnje bez prijave. Postupak prijave vrlo je jednostavan i zahtjeva minimum Vaših osobnih podataka. Podatke sa zvjezdicom (*) molimo obvezno popunite.

Vaši podaci potrebni su nam kako bi tvrtka PIP d.o.o. potpuno i sigurno provela postupak naručivanja, plaćanja i dostavu proizvoda na Vašu adresu. Na kraju postupka prijave nudi Vam se opcija primanja obavijesti (newsletter) o novim proizvodima, sniženjima, nagradnim igrama i sl. Odabir primanja obavijesti ne obvezuje Vas ni po kojoj osnovi i u svakom trenutku možete se odjaviti s liste primatelja.

Osobni podaci povjereni nama biti će brižljivo čuvani i upotrijebljeni samo u poslovnoj komunikaciji između djelatnika tvrtke PIP d.o.o. i Vas kao našeg korisnika.

Zadovoljstvo će nam biti da nam se javite:

- ako trenutno na skladištu nemamo proizvod za koji ste zainteresirani, javite se kako bismo isti naručili u skoroj budućnosti,
- ukoliko ste zainteresirani za poslovnu suradnju,
- kada primijetite da na samoj web stranici ima pogrešaka ili ju želite pohvaliti.
Pisati nam možete na [email protected]
Zahvaljujemo Vam se na povjerenju!

Korisnički sadržaj
Sav sadržaj bloga odnosno podaci sadržani u njemu su javni i vidljivi svim posjetiteljima PIP d.o.o. Internet trgovine. PIP d.o.o. ne odgovara za izneseni sadržaj te se ne može smatrati da isti predstavlja stajalište PIP-a d.o.o. nego isključivo trećih osoba. Ukoliko postavljeni sadržaj bude prijavljen da sadrži osobne podatke treće strane ili krši pravila ponašanja, isti će biti uklonjen.

Pravila ponašanja

Nije dozvoljeno:

1. kršiti privatnost drugih osoba, npr. objavljivati tuđe e-mail adrese, brojeve telefona, objavljivati imena i prezimena ili druge privatne podatke diskutanata i trećih lica, osim općepoznatih podataka o javnim osobama;
2. postavljati viruse ili druge oblike zloćudnog koda ili obavljati bilo koju drugu radnju koja može onemogućiti normalan rad web portala;
3. koristiti vlastiti profil za komercijalnu dobit (kao npr. prodavati svoje komunikacijske kanale na web portalu oglašivačima);
4. Svaki korisnik koji primijeti sadržaj na web portalu koji bi na bilo koji način bio upitan, zamoljen je da PIP d.o.o. što prije obavijesti o tome putem e-mail poruke na adresu koja je namijenjena za prijavu nepodobnog sadržaja ([email protected]).
5. PIP d.o.o. Internetska trgovina može sadržavati linkove na druge web stranice ili datoteke. Nad tim stranicama ili datotekama PIP d.o.o. nema nikakvu kontrolu, te ne može garantirati da one neće biti problematičnog sadržaja. Međutim, svaki link na takav sadržaj će biti uklonjen nakon prijave, ako se ustanovi da nije u skladu s pravilima korištenja i/ili pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
6. Promicanje bilo kakvih aktivnosti koje mogu ugroziti sigurnosne probleme ili nanijeti štetu drugim kupcima/korisnicima PIP d.o.o. Internetske trgovine, na način da se ošteti i naruši privatnost njihovih računala, bit će najoštrije kažnjena, sukladno Zakon.
7. PIP zadržava neograničeno pravo uklanjanja sadržaja sa PIP d.o.o. Internetske trgovine.


OSTALI UVJETI

Uvjeti prodaje se mogu promijeniti bez prethodne najave. Sve potvrđene narudžbe ćemo isporučiti po uvjetima važećim u momentu potvrđivanja narudžbe. PIP d.o.o. zadržava pravo ne isporučiti robu na temelju narudžbi s nepotpunim i/ili netočnim podacima.