Proizvodnja satne osnove

vlastita proizvodnja satne osnove svih dimenzija: LR, AŽ, DB, Farrar,..                        

najmodernija oprema za izradu toplo valjane satne osnove. 

Otkup voska – zamjena za robu: 58,00 kn/kg

Otkup voska – isplata na račun nakon analize: 54,00 kn/kg

Zamjena voska za satnu osnovu: 9,60 kn/kg + PDV