Proizvodnja satne osnove

vlastita proizvodnja satne osnove svih dimenzija: LR, AŽ, DB, Farrar,..                        

najmodernija oprema za izradu toplo valjane satne osnove. 

Otkup voska – zamjena za robu: 7,7 eur/kg (58,00 kn/kg) 

Otkup voska – isplata na račun nakon analize: 6,20 eur/kg (46,71 kn/kg)

Zamjena voska za satnu osnovu: 1,59 eur/kg (12,00 kn/kg)