Lipa i kesten mirišu.

Neodoljivo.

I livade snažno vabe naše leteće djelatnice, mogli bi veseliji na godišnji odmor.

 

Na žalost, kroz proljeće, dimeći pčele, nadimili smo i naša pluća.
Znamo zašto služi dimilica, zašto dim i kakav dim treba biti.
Znamo i da treba dodatni oprez kad u dimilicu stavljamo neku od djelatnih tvari za suzbijanje varoe.

 

Često zanemarimo brigu o izboru sredstva koje stavljamo u dimilicu. Posebno je to važno kod pčelarki i pčelara koji su u zatvorenom prostoru dok rade sa pčelama – prikolice, kamioni, kontejneri… Često posežemo za materijalima koji u sastavu imaju nepoželjne tvari, nepoželjne za naše zdravlje. Tu su razne ljepenke i kartoni, tkanine i slično.

 

Iz prirode je bolje. Na raspolaganju su gube koje najčešće rastu na bukvama i vrbama, a jako je dobro i trulo drvo.

To sa dimilicom i dimom nije nimalo bezazleno.

 

Nastavlja se!

 

Medno!

 

Pčelar Ive